top of page

Een blik achter de schermen van het labo van Recom NV


Een Diepgaande blik in de Wereld van Bouwafvalrecycling.


In Geetbets bevindt zich het Recom nv labo, een centrum van technologische innovatie en precisie. De breekwerven en betoncentrales liggen in Tienen, Loncin, Sint-Truiden en Ham. Recom NV, met een geschiedenis van meer dan 20 jaar, is gespecialiseerd in het recyclen van bouw- en sloopafval. Hun expertise strekt zich uit over generaties, intussen is Recom NV uitgegroeid tot één van de grootste recyclers van bouwafval in België, een prestatie waar ze trots op zijn.


Maar waarom heeft Recom NV een labo? Het antwoord is simpel: kwaliteit.

Om hun gerecyclede materialen te kunnen verkopen, moeten ze aan strenge kwaliteitseisen voldoen. Ongeveer maandelijks worden ze onderworpen aan grondige controles door keuringsinstanties COPRO en CERTIPRO. Deze externe onpartijdige controle en certificatie instellingen controleren niet alleen de kwaliteit van het gerecyclede puin, maar ook de processen en administratie van het labo zelf.


Het dagelijkse werk op de breekwerven is indrukwekkend. Mannen werken onvermoeibaar, brekend en zevend, met een gemiddelde productie van maar liefst 1000 ton per dag. Maar het werk stopt hier niet. Voor elke 2000 ton aan geproduceerde granulaten en 1000 ton aan geproduceerde zeefzanden wordt een staal genomen, zorgvuldig gecontroleerd op de juiste korrelverdeling en afwezigheid van verontreinigingen zoals asbest. Zelfs de kleinste afwijking kan resulteren in afkeuring van een hele batch.


Het labo zelf is een toonbeeld van precisie. Stalen worden zorgvuldig geanalyseerd, met elke fractie die aan specifieke normen moet voldoen.

Van mengpuin, betonpuin tot asfaltpuin, elke fractie heeft zijn eigen classificatie en vereisten. De resultaten van deze analyses zijn niet alleen cruciaal voor de verkoop, maar ook voor de veiligheid. Gebrekkige materialen kunnen leiden tot structurele problemen in bouwprojecten, met alle gevolgen van dien.


Maar het werk stopt niet bij de breekwerven. Betoncentrales, zowel intern als extern, worden onderworpen aan dezelfde strenge controles. Uitgeharde betonstalen worden getest op sterkte en consistentie, met zowel interne als externe stalen die worden geanalyseerd om ervoor te zorgen dat de resultaten consistent zijn.


De cijfers spreken voor zich. Jaarlijks verwerkt Recom NV meer dan 1,5 miljoen ton bouw- en sloopafval op vaste sites en werven in België. Dit komt neer op een hoeveelheid puin die de oppervlakte van Hasselt bedekt met een laag van 1 centimeter, ofwel 130 kg puin per inwoner van België. Maar het gaat niet alleen om het verwerken van afval, Recom NV en Croes NV produceren samen jaarlijks meer dan 200 000 ton aan betonproducten in hun betoncentrales.


De impact van Recom NV op het milieu is even indrukwekkend als hun productiecijfers. Met 7,5% van het totale bouw- en sloopafval in België dat jaarlijks verwerkt wordt door Recom NV-brekers, en nog eens 13,5% van het gestabiliseerde mengsel dat werd geproduceerd in hun eigen betoncentrales, heeft het bedrijf een significante bijdrage geleverd aan het verminderen van de afvalstroom en het bevorderen van duurzaamheid.


Maar achter deze indrukwekkende cijfers schuilt een team van toegewijde en innovatieve mensen. Danny en Johan, twee laboranten binnen Recom NV, hebben bijvoorbeeld hun eigen draaitafel ontwikkeld om het werk efficiënter te maken. Hiervoor kunnen ze beroep doen op de vakmannen en lassers uit de werkplaats van Recom NV en Croes NV. Hun innovatie heeft zelfs de aandacht getrokken van externe laboratoria, die onder de indruk zijn van hun creatieve oplossingen.


Het Recom NV labo is niet zomaar een plek waar producten worden gecontroleerd. Het is een centrum van excellentie, waar technologie en vakmanschap samenkomen om een duurzamere toekomst te creëren. Met hun onvermoeibare toewijding aan kwaliteit en innovatie, blijft Recom NV een leidende kracht binnen de recyclage-industrie.

 

Hieronder ziet u enkele foto’s, de verdichter wordt gebruikt om betonproducten in hun vorm te persen tot een ronde proctor.(zie foto1)

Vervolgens worden deze met de hand afgewerkt.

De proctors worden in een humidificatie kamer gestockeerd voor 20-24 uur zodat de vorm kan uitharden.(zie foto 2)

Erna wordt deze ontkist en terug in de opslagbak geplaatst. Na 7 of 28 dagen, afhankelijk van het product, worden ze onder de drukpers gestoken, om zo te kijken of deze de juiste druksterkte behalen.(zie foto3)

Ook ziet u Johan en Danny te werk aan hun zelfgemaakte draaitafel.(zie beginfoto)

Ingeval bij een natte afzeving blijkt dat er teveel bodemmaterialen in het product aanwezig zijn en dient er een Methyleenblauw-proef te worden uitgevoerd. Methyleenblauw is een kleurstof die zich bindt aan klei. Aan de hand van uitloopkringen kan worden nagegaan of het staal al dan niet voldoet aan de normering. (zie foto’s 4 tot 13)Commentaires


bottom of page